[RText] / RText / trunk / i18n / org / fife / rtext / plugins / langsupport / Plugin_pl.properties Repository:
ViewVC logotype

Diff of /RText/trunk/i18n/org/fife/rtext/plugins/langsupport/Plugin_pl.properties

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 209, Sun Aug 19 18:49:32 2012 UTC revision 210, Thu Aug 23 13:32:26 2012 UTC
# Line 11  Line 11 
11  Options.Main.Section=Opcje wspomagania j\u0119zyka:  Options.Main.Section=Opcje wspomagania j\u0119zyka:
12    
13  Options.General.EnableCodeCompletion=W\u0142\u0105cz uzupe\u0142nianie kodu  Options.General.EnableCodeCompletion=W\u0142\u0105cz uzupe\u0142nianie kodu
14  Options.General.ParameterAssistance=Enable parameter assistance  Options.General.ParameterAssistance=W\u0142\u0105cz asystenta parametr\u00f3w
15  Options.General.ShowDescWindow=Poka\u017c okno z opisem  Options.General.ShowDescWindow=Poka\u017c okno z opisem
16  Options.General.UnderlineErrors=Podkre\u015blaj b\u0142\u0119dy sk\u0142adni  Options.General.UnderlineErrors=Podkre\u015blaj b\u0142\u0119dy sk\u0142adni
17  Options.General.AutoActivation=Automatyczna aktywacja:  Options.General.AutoActivation=Automatyczna aktywacja:
# Line 36  Line 36 
36  Options.Groovy.Name=Groovy  Options.Groovy.Name=Groovy
37    
38  Options.Html.Name=HTML  Options.Html.Name=HTML
39  Options.Html.AutoActivationKeys=Trigger keys:  Options.Html.AutoActivationKeys=Klawisze wyzwalaj\u0105ce:
40    
41  Options.Java.AutoActionDocCommentKeys=Trigger keys for Javadoc:  Options.Java.AutoActionDocCommentKeys=Klawisze wyzwalaj\u0105ce dla Javadoc:
42  Options.Java.AutoActivationJavaKeys=Trigger keys for Java:  Options.Java.AutoActivationJavaKeys=Klawisze wyzwalaj\u0105ce dla Java:
43  Options.Java.BuildPath=\u015acie\u017cka budowania:  Options.Java.BuildPath=\u015acie\u017cka budowania:
44  Options.Java.BuildPathDialog.Jar=Jar:  Options.Java.BuildPathDialog.Jar=Jar:
45  Options.Java.BuildPathDialog.Source=\u0179r\u00f3d\u0142o:  Options.Java.BuildPathDialog.Source=\u0179r\u00f3d\u0142o:
# Line 54  Line 54 
54    
55  Options.JavaScript.Name=JavaScript  Options.JavaScript.Name=JavaScript
56  Options.JavaScript.EnableCodeCompletion=W\u0142\u0105cz uzupe\u0142nianie kodu i sprawdzanie sk\u0142adni  Options.JavaScript.EnableCodeCompletion=W\u0142\u0105cz uzupe\u0142nianie kodu i sprawdzanie sk\u0142adni
57  Options.JavaScript.AutoActivationJSKeys=Trigger keys for JavaScript:  Options.JavaScript.AutoActivationJSKeys=Klawisze wyzwalaj\u0105ce dla JavaScript:
58  Options.JavaScript.AutoActionDocCommentKeys=Trigger keys for JSDoc:  Options.JavaScript.AutoActionDocCommentKeys=Klawisze wyzwalaj\u0105ce dla JSDoc:
59  Options.JavaScript.Strict=W\u0142\u0105cz dok\u0142adne sprawdzanie sk\u0142adni  Options.JavaScript.Strict=W\u0142\u0105cz dok\u0142adne sprawdzanie sk\u0142adni
60  Options.JavaScript.E4x=Zezw\u00f3l E4X  Options.JavaScript.E4x=Zezw\u00f3l E4X
61    
# Line 81  Line 81 
81  Options.Perl.Perl5LibItem.Mnemonic=P  Options.Perl.Perl5LibItem.Mnemonic=P
82    
83  Options.Php.Name=PHP  Options.Php.Name=PHP
84  Options.Php.AutoActivationHtmlKeys=Trigger keys for HTML:  Options.Php.AutoActivationHtmlKeys=Klawisze wyzwalaj\u0105ce dla HTML:
85    
86  Options.Sh.Name=Skrypty Shell  Options.Sh.Name=Skrypty Shell
87  Options.Sh.UseSystemManPages=U\u017cyj "man" aby sprawdzi\u0107 komendy  Options.Sh.UseSystemManPages=U\u017cyj "man" aby sprawdzi\u0107 komendy

Legend:
Removed from v.209  
changed lines
  Added in v.210

Contact webmaster
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.0.5