[RText] / RText / trunk / i18n / org / fife / rtext / plugins / tidy / Plugin_pl.properties Repository:
ViewVC logotype

Diff of /RText/trunk/i18n/org/fife/rtext/plugins/tidy/Plugin_pl.properties

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 209, Sun Aug 19 18:49:32 2012 UTC revision 210, Thu Aug 23 13:32:26 2012 UTC
# Line 12  Line 12 
12  Options.SpaceCount=Ilo\u015b\u0107 spacji na wci\u0119cie (-1 dla tabulacji):  Options.SpaceCount=Ilo\u015b\u0107 spacji na wci\u0119cie (-1 dla tabulacji):
13  Options.DropEmptyParas=Upu\u015b\u0107 puste elementy "p"  Options.DropEmptyParas=Upu\u015b\u0107 puste elementy "p"
14  Options.HideOptionalEndTags=Ukryj opcjonalne ko\u0144cowe tagi  Options.HideOptionalEndTags=Ukryj opcjonalne ko\u0144cowe tagi
15  Options.ReplacePresentationalTags=Replace surplus presentational tags and attribute and replace with style rules  Options.ReplacePresentationalTags=Zamie\u0144 nadmiarowe tagi i atrybuty regu\u0142ami styli
16  Options.UpperCaseTagNames=Nazwy tag\u00f3\u0142 z DU\u017bYCH LITER  Options.UpperCaseTagNames=Nazwy tag\u00f3\u0142 z DU\u017bYCH LITER
17  Options.UpperCaseAttrNames=Nazwy atrybut\u00f3w z DU\u017bYCH LITER  Options.UpperCaseAttrNames=Nazwy atrybut\u00f3w z DU\u017bYCH LITER
18  Options.UseLogicalEmphasisTags=Zamie\u0144 "<i>" oraz "<b>" na "<em>" i "<strong>"  Options.UseLogicalEmphasisTags=Zamie\u0144 "<i>" oraz "<b>" na "<em>" i "<strong>"

Legend:
Removed from v.209  
changed lines
  Added in v.210

Contact webmaster
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.0.5